nasz Zespół

Kancelaria GKN Adwokatów i Radców Prawnych to cztery ściśle współpracujące ze sobą indywidualne kancelarie adwokackie i radców prawnych mające siedzibę w jednym lokalu.

Anita Grabianowska

Czytaj więcej

Katarzyna Kaliszczak

Czytaj więcej

Agnieszka Niżnikowska

Czytaj więcej

Nasz Obszar działalności

Prawo pracy

W dzisiejszych czasach większość umów z pracownikami wykracza poza standardowe zapisy Kodeksu Pracy. Wiemy o tym, dlatego zajmujemy się doradztwem nie tylko z zakresu standardowych umów pracowniczych, tworzenia regulaminów pracy czy też różnego rodzaju umów z klauzualmi zakazu konkurencji, czy też ochrony mienia powierzonego, ale też tworzymy umowy cywilnoprawne - takie, które chronią zarówno naszych klientów jak też ich współpracowników. Prowadzimy postępowania z zakresu prawa pracy oraz umów cywilnoprawnych. Pomagamy również w różnego rodzaju negocjacjach - również  z zakresu sporów zbiorowych. Mamy nadzieję, że nasza pomoc przyczynia się do tego, by firmy wkraczały w XXI wiek ze swoim modelem pracy - a pracownicy / współpracownicy mogli lepiej realizować swoje zadania mogąc godzić je ze swoim życiem prywatnym.

Czytaj więcej

Obsługa przedsiębiorstw

Wiemy, że w biznesie ważne jest by szybko reagować na pojawiające się problemy, zagadnienia wymagające interwencji prawnej i rzetelnie wykonywać powierzone obowiązki. Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno przy bieżącej obsłudze firmy jak też zajmując się poszczególnymi obszarami działalności - tworzeniem umów, przeprowadzaniem audytów prawnych, prowadzeniem działań windykacyjnych, pomocą w uzyskiwaniu patentów, jak również wdrożeniami RODO oraz różnego rodzaju szkoleniami dla pracowników. Zajmujemy się prowadzeniem spraw sądowych przed Sądami Krajowymi, jak też postępowaniami mediacyjnymi i arbitrażowymi. Możemy służyć pomocą w kwestii zamówień publicznych czy też w różnego rodzaju negocjacjach. Zakres naszych usług jest dostosowany indywidualnie do potrzeb klienta.

Czytaj więcej

Prawo cywilne

Kancelaria świadczy obsługę prawa w obszarze prawa cywilnego, w tym przede wszystkim w zakresie prawa zobowiązań (umowy sprzedaży, najmu, zlecenia, o świadczenie usług, o roboty budowlane, leasingu, darowizny i inne). W tym zakresie, dla naszych Klientów przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy, doradzamy w trakcie ich wykonywania, identyfikujemy zagrożenia i roszczenia powstałe w toku realizacji umów, a także prowadzimy spory sądowe w tym zakresie.

Czytaj więcej

Prawo Nieruchomości

Kancelaria zajmuje się ogólną problematyką związaną z nieruchomościami, uregulowaną w kodeksie cywilnym, prawie budowlanym, ustawie o własności lokali, ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie o księgach wieczystych i hipotece oraz wielu innych aktach prawnych.

Czytaj więcej

Prawo rodzinne

Więzi rodzinne są jednym z dóbr chronionych prawem. W wielu sytuacjach, gdy nie ma szansy na porozumienie, niezbędna jest pomoc doświadczonego prawnika, który jest w stanie udzielić stronie potrzebującej pomocy niezbędnego wsparcia. Prowadzimy postępowania w zakresie ustalenia ojcostwa, ustalenia kontaktów rodzica z dzieckiem, alimentacyjnch, jak też z zakresu władzy rodzicielskiej. Udzielamy pomocy rodzinom zastępczym, jak też z różnego rodzaju zakresu czynności do których potrzebna jest zgoda Sądu (np. zarządzanie majątkiem małoletniego, odrzucenie przez niego spadku). Wiemy, że w sprawach rodzinnych najważniejsza jest ochrona więzi rodzinnych - a tam gdzie to niemożliwe, taki sposób poprowadzenia sprawy by dbać o dobro dziecka, które najczęściej uwikłane jest w różnego rodzaju konflikty. Współpracujemy z doświadczonymi psychologami i mediatorami - by nasza pomoc była jak najbardziej kompleksowa.

Czytaj więcej

Prawo spadkowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego, w tym:

  • przy sporządzaniu testamentów w sposób gwarantujący zrealizowanie woli spadkobiercy,
  • w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku zarówno na podstawie ustawy, jak również na podstawie testamentu,
  • w toku dochodzenia roszczeń przez spadkobierców i inne osoby uprawnione,
  • w toku dochodzenia roszczeń przeciwko spadkobiercom
  • w postępowaniach o podział spadku
Czytaj więcej

Prawo karne

Prawo karne to zarówno przestępstwa pospolite (fałszerstwa, kradzieże, wyłudzenia, wypadki samochodowe, pobicia, zabójstwa) jak też bardziej wyrafinowane – gospodarcze (odpowiedzialność karna członka zarządu spółki). Zajmujemy się również reprezentacją w sprawach czynów karno-skarbowych oraz różnego rodzaju wykroczeń. Do naszych zadań należy pomoc z zakresu całego spektrum prawa karnego – zarówno po stronie Obrony jak też po stronie Oskarżyciela (np. pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego czy oskarżyciel prywatny).

Czytaj więcej

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Telefon do Kancelarii: (+48) 22 620 06 59

Preferowana forma odpowiedzi: