nasz Zespół

Kancelaria GKN Adwokatów i Radców Prawnych to cztery ściśle współpracujące ze sobą indywidualne kancelarie adwokackie i radców prawnych mające siedzibę w jednym lokalu.

Anita Grabianowska

Czytaj więcej

Katarzyna Kaliszczak

Czytaj więcej

Agnieszka Niżnikowska

Czytaj więcej

Nasz Obszar działalności

Prawo pracy

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker

Czytaj więcej

Obsługa przedsiębiorstw

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker

Czytaj więcej

Prawo cywilne

Kancelaria świadczy obsługę prawa w obszarze prawa cywilnego, w tym przede wszystkim w zakresie prawa zobowiązań (umowy sprzedaży, najmu, zlecenia, o świadczenie usług, o roboty budowlane, leasingu, darowizny i inne). W tym zakresie, dla naszych Klientów przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy, doradzamy w trakcie ich wykonywania, identyfikujemy zagrożenia i roszczenia powstałe w toku realizacji umów, a także prowadzimy spory sądowe w tym zakresie.

Czytaj więcej

Prawo Nieruchomości

Kancelaria zajmuje się ogólną problematyką związaną z nieruchomościami, uregulowaną w kodeksie cywilnym, prawie budowlanym, ustawie o własności lokali, ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie o księgach wieczystych i hipotece oraz wielu innych aktach prawnych.

Czytaj więcej

Prawo rodzinne

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker

Czytaj więcej

Prawo spadkowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego, w tym:

  • przy sporządzaniu testamentów w sposób gwarantujący zrealizowanie woli spadkobiercy,
  • w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku zarówno na podstawie ustawy, jak również na podstawie testamentu,
  • w toku dochodzenia roszczeń przez spadkobierców i inne osoby uprawnione,
  • w toku dochodzenia roszczeń przeciwko spadkobiercom
  • w postępowaniach o podział spadku
Czytaj więcej

Prawo karne

Prawo karne to zarówno przestępstwa pospolite (fałszerstwa, kradzieże, wyłudzenia, wypadki samochodowe, pobicia, zabójstwa) jak też bardziej wyrafinowane – gospodarcze (odpowiedzialność karna członka zarządu spółki). Zajmujemy się również reprezentacją w sprawach czynów karno-skarbowych oraz różnego rodzaju wykroczeń. Do naszych zadań należy pomoc z zakresu całego spektrum prawa karnego – zarówno po stronie Obrony jak też po stronie Oskarżyciela (np. pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego czy oskarżyciel prywatny).

Czytaj więcej

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Telefon do Kancelarii: (+48) 22 620 06 59

Preferowana forma odpowiedzi: